مانی
فرزاد حمیدی منش : نقش خوش اندیش
تاريخ نگارش : ۹ دی ۱٣۹۰

نظرات دیگران


نویسنده: مریم ۲ بهمن ۱٣۹۰
عنوان: جالب و ماندگار
من اسم این شاعر را تا بحال نشنیدم
میرزا آقا عسگری به گوشم نا آشناست ولی یه قسمتی از شعرش درباره وطن به دل می نشیند:
نه در حباب تاریک تنهائی ام
نه در تبار مه آلودم
میهن من ، کلمات من اند
که همچو پیرهنی نرم
جهان را به تمامیمیپوشانند.»
ولی کار قشنگ شما جالب تر ه برای اینکه ما آشنا میشیم با شعرای گمنامی که نیاز به شناخت بیشتری دارند . همجنین آشنائی با شعرهای قشنگ شما که شاعر گمنام همدانی میباشید .
سپاسگزارم از شما دوست هنرمند عزیز


www.nevisandegan.net