مانی
گفتگوی عباس شکری با مانی در باره‍ی ۵۰ سال ادبیات و شعر ایران
تاريخ نگارش : ٣ شهريور ۱٣۹۱


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net