مانی
وقایع اتفاقیه قجرستان. بخش سوم (طنز)
تاريخ نگارش : ٣۰ شهريور ۱٣۹٣

نظرات دیگران


نویسنده: محبوب ۱۴ مهر ۱٣۹٣
عنوان: طنزهایی که زندگی را نمایش میدهند
طنزهایی که زندگی را نمایش میدهند


www.nevisandegan.net