مانی
جلال ملکشاه: خاطره ای مشترک در یک سروده
تاريخ نگارش : ۲۴ دی ۱٣۹۷


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net