مانی
غُرِش
تاريخ نگارش : ۲۱ بهمن ۱٣۹٨

نظرات دیگران


نویسنده: علی ۱۰ فروردين ۱٣۹۹
عنوان: سپاسگزاری برای برنامه مانی و زحمتهای شما بزرگوار
ه

نویسنده: علی ۱۰ فروردين ۱٣۹۹
عنوان: سپاسگزاری برای برنامه مانی و زحمتهای شما بزرگوار
برایت شادی سلامتی ارزومندم دادیار هستی نگهدارتان

نویسنده: siruss, ۲۱ بهمن ۱٣۹٨
عنوان: sadeghi
افسوس که جامه در گرو نان دارم و دستانم خالی است.....!!!!!!!


www.nevisandegan.net