مانی

تاريخ نگارش : ۲۶ آذر ۱٣٨۴

نظرات دیگران


نویسنده: kamran geraminejad ۱۴ دی ۱٣٨٨
عنوان: pedaraneman
درود
وقتی مطلب را خواندم بی اختیار به یاد پدرم افتادم که یک روز کسی او را دعا کرد و گفت خدا قسمت کند بروی مکه ،پدر گفت اگر پول داشته باشم نمیروم بدهم به عربها میروم اروپا وامریکا لااقل چهار تا ادم ببینم.و پدرم مثل پدر شما دائما ما را به تاریخ و اثار ایرانیان رجوع میداد.از یاداوری این خاطرات سپاسگزارم راستی من سالهاست از دین اسلام برگشته و به دین گذشتگانمان پیوسته امو این واقعه از یک شعر از مولوی شروع شد که میگفت دیو بگریزد از ان قوم که قران خواند و چون عربی بلد نبودم قران را به فارسی خواندم مولوی راست گفته بود و دیو اسلام خون اشام از من گریخت.سپاسگزارم
نیکی پناهتان


www.nevisandegan.net