مانی
یک حرف و دو حرف (۱)
تاريخ نگارش : ۴ تير ۱٣٨۶

نظرات دیگران


نویسنده: محمود ۲۴ مرداد ۱٣٨۶
عنوان: تاریخ ساسانی
مانی جان درود

من با اثر"ترانه های جاده ی ابریشم" شما چندین سال پیش آشنا شدم. پیشگفتارش را دوست داشتم که بی محابا از ایل و تبار و خاطرات کودکی و نوجوانی خود قلم رانده بودید.

مانی شاعر

من دانشجوی تاریخ هستم و چه شگفتزده شدم وقتی در همین مطلبتان آنچه را که خود از تاریخ دوره ی ساسانی نتیجه گیری کرده بودم را از قلم شما هم خواندم.

دریغم آمد ارادتم را به شما با این نوشته ابراز نکنم. تا باشد شما روشن بینان در تبعید باشید و سرتان همواره سلامت و سبز

دیگر تبعیدی هنرمند در عرصه ی موسیقی را که دوست میدارم "شهیار قنبری " ترانه نویس و آوازخوان برجسته است که با هر تریبونی که به چنگ می آورد از ددمنشی این رژیم لحظه ای ساکت نمیماند

من این وبسایت را به تازه گی یافته ام. هر چند سایت فرهنگتان در ایران فیلتر است ،اما دیدم شاعره حسنا صدقی هم نامش آمده بود که کارهای جوانان را باید ارائه میداد که با ایشان و وبلاگش هم تازه آشنا شده ام

امید که بیشتر از شما و کارهایتان بخوانیم

شادزی


www.nevisandegan.net