مانی
یادداشت های روزانه
تاريخ نگارش : ۲۵ مهر ۱٣٨۷

نظرات دیگران


نویسنده: فرامرز ۲۷ مهر ۱٣٨۷
عنوان: با نیروی بیشتری حرکت کنید
با سلام
نخستین سفرم بازگشتم بود ... زنده یاد شاملو
محور هائی که انعکاس بیشتری مابین ما ایرانیان دارد تعیین کنید و با حرارت و نیروی بیشتری حرکت کنید . وبلاگتان جائی باشد برای شعر های تازه آنانیکه جائی برای نشر شعرهایشان ندارندو یا ازین طریق بخواهند حرفی بزنند.
با تشکر


www.nevisandegan.net